Φορμα εγγραφης Κ.Ξ.Γ.

Εγγραφείτε εδώ

Οδηγίες

Αρχεία Οδηγιών

Registration System

Οδηγίες Υποψηφίων

PTE General Guides

Αρχεία Οδηγών
LA1 (Α1)
L1 (Α2)
L2 (B1)
L3 (B2)
L4 (C1)
L5 (C2)

Practice Tests - PTE Academic

Αρχεία

Test 1

The new PTE GENERAL TM partner

The NEW Partner in Greece and Cyprus, is Universal Certification Solutions (Unicert), part of the established Europroodos Group. Unicert is a Certification Body, licensed by E.O.P.P.E.P, E.S.Y.D, EQA, ISO/IEC, founded by experienced academic and certification professionals to provide quality service, and flexible, innovative solutions. Unicert will be representing PTE General and PTE Academic.

Unicert will have exclusivity in conducting PTE General examinations throughout Greece and Cyprus. The next exam sessions are scheduled as follows:

Εξεταστική Μαϊου

  • Saturday 20th May 2017    A1, A2, B1, B2, C1, C2 

Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων PTE General 20 Μαΐου 2017

09:00

 A1 (09:00- 10:15), A2 (09:00-10:35), C2 (09:00-11:55)

13:30

 B2 (13:30 - 15:30)

16:00

 C1 (16:00 - 18:30), B1 (16:00 - 17:35)

Εξεταστική Ιουνίου

  • Saturday 17η Ιουνίου 2017       A1, A2, B1, B2, C1 

Εξεταστική Δεκεμβρίου

  • Saturday 16 Δεκεμβρίου 2017    A1, A2, B1, B2, C1, C2

More information 


Unicert:

Kyriakos Thomakos,

T: (+30) 210 38 28 000, 210 38 01 129 - 130

F: (+30) 210 38 03 820

E: kyriakos.thomakos@unicert.gr

 

Alternatively, you can find more information at:

For more information about

Pearson’s Test of English, please see

pearsonpte.com

For more information

on Pearson, please see

www.pearson.com

 

For more information

on Unicert, please see

www.unicert.gr