Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Faqs

Επανέκδοση Πιστοποιητικών

Για τη διαδικασία επανέκδοσης πιστοποιητικού μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.
Για την επικύρωση παλαιότερων πιστοποιητικών, πριν από το Μάιο του 2016, μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ.
Για βεβαίωση γνησιότητας πιστοποιητικών, από το Μάιο του 2016 και μετά, επιλέξτε την καρτέλα Validity.

 

Αλλαγή στοιχείων υποψηφίου

Η οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των υποψηφίων σας πρέπει να γίνει μέχρι και ένα μήνα μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών. Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός υποψηφίου σας, αρκεί να στείλετε ένα email, με τα νέα στοιχεία, στο fld@unicert.gr.

Εφόσον αυτό δεν συμβεί μέσα στα χρονικά περιθώρια, τότε για την επανέκδοση πιστοποιητικού θα προβαίνετε στην διαδικασία που προβλέπεται από την Pearson, εδώ.

 

Κόστος αναβαθμολόγησης

Αγαπητοί συνεργάτες και υποψήφιοι,

Σας ενημερώνουμε πως το κόστος αναβαθμολόγησης γραπτού από την Pearson σχετικά με τις εξετάσεις του PTE General,  ανέρχεται στο ύψος των 40€ ανά υποψήφιο.

Πρέπει να συμπληρωθεί απαραιτήτως η παρακάτω φόρμα η οποία μπορεί να αποστέλλεται στο email fld@unicert.gr.

Με την αποστολή της φόρμας θα πρέπει να επισυνάπτεται και το καταθετήριο της καταβολής των 40 € στο λογαριασμό της εταιρείας ο οποίος είναι ο εξής:

 Στοιχεία Λογαριασμού

Τράπεζα: Eurobank
ΙΒΑΝ: GR51 0260 2170 0003 7020 1876 595
Όνομα Δικαιούχου: O. Νούλας – Δ. Δερπάνης ΙΚΕ

Προσοχή: κατά την κατάθεση του ποσού να συμπληρώσετε υποχρεωτικά ως αιτιολογία το όνομα του καταθέτη.

Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα συμπλήρωσης της Φόρμας Αναβαθμολόγησης.

Date

Country

Email address

Centre number

Candidate  number

Unit / level

Mark

Grade

Reason for request

Date you sent the request to Unicert

Greece

Your email address

candidate@xxxx.xx

Centre number where the candidate tested

(Pearson) Candidate number stated on the ticket

Level:

4122 (B1), 4132 (B2),

4142 (C1),

4152 (C2)

49/100

F: candidate's mark

The candidate believes that he wrote better than the score given. (Please also specify if there is a particular score in question)

xx/xx/20xx

GREECE

candidate@xxxx.xx

E.g. 83450 (Athens)

0000

4132 (B2)

49.0 / 100.0

F

e.g. Listening and Reading