Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

December 2018 Session

Ημερομηνία και ώρες Γραπτών Εξετάσεων

H ημερομηνία εξέτασης είναι η 15η Δεκεμβρίου 2018.

Οι ώρες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εξεταστικά κέντρα

Τα Εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Βάσεις Επιτυχίας

Οι βάσεις επιτυχίας παραμένουν στο 50% για τα επίπεδα A1 - C1 και στο 60% για το επίπεδο C2.

Κόστος Εξετάσεων ανά Επίπεδο

ΕπίπεδοΕξέταστρα
LA1 (Α1) 50€
L1 (Α2) 55€
L2 (B1) 80€
L3 (B2) 155€
L4 (C1) 170€
L5 (C2) 185€

Στοιχεία Λογαριασμού

Τράπεζα: Eurobank
ΙΒΑΝ: GR51 0260 2170 0003 7020 1876 595
Όνομα Δικαιούχου: O. Νούλας – Δ. Δερπάνης ΙΚΕ

Προσοχή: κατά την κατάθεση των εξέταστρων να συμπληρώσετε υποχρεωτικά ως αιτιολογία το όνομα του υποψηφίου.

Αιτήσεις

Οι Ημερομηνίες Υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Ημερομηνίες Υποβολής των αιτήσεων για τις Ειδικές Περιπτώσεις (άτομα με Ειδικές Ανάγκες ή/και με μαθησιακές δυσκολίες) θα ανακοινωθούν σύντομα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων:

 • Αίτηση
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα)

Δικαιολογητικά για την εγγραφή Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και/ή μαθησιακές δυσκολίες:

 • Αίτηση «Special Arrangements Request Form»
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα)
 • Ιατρική γνωμάτευση των τελευταίων τριών χρόνων μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητα δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψηφίου.
  (Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα και στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη).

Τρόποι αποστολής αίτησης:

 • Ηλεκτρονικά (διαθέσιμο μόνο για κέντρα ξένων γλωσσών και καθηγητές)
 • Με email στο fld@unicert.gr με επισυναπτόμενα αρχεία τα παραπάνω δικαιολογητικά
 • Ταχυδρομικώς (συστημένο) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Unicert
Ακαδημίας 98-100 (πλατεία Κάνιγγος)
1ος όροφος, Τ.Κ. 10677, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 2103801129 – 30