Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις LCCI International Qualifications

LCCI

Τομείς Εξειδίκευσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το syllabus, το κόστος εξετάσεων και τις εξεταστικές περιόδους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό επισκεφτείτε τον σύνδεσμο

Στοιχεία Λογαριασμού

Τράπεζα: Eurobank
ΙΒΑΝ: GR51 0260 2170 0003 7020 1876 595
Όνομα Δικαιούχου: O. Νούλας – Δ. Δερπάνης ΙΚΕ

Προσοχή: κατά την κατάθεση των εξέταστρων να συμπληρώσετε υποχρεωτικά ως αιτιολογία το όνομα του υποψηφίου.